Usnesení č. 1-81/2020 RM schvaluje doplněný program jednání Rady města č. 81 dne 14. 12. 2020. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 81 ze 14.12.2020
Zveřejněno dne: 21.12.20 16:13:53