Usnesení č. 1-82/2020 RM schvaluje doplněný program jednání Rady města č. 82 dne 21. 12. 2020. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 82 z 21.12.2020
Zveřejněno dne: 22.12.20 14:01:58