Usnesení č. 1-87/2021 RM schvaluje program jednání Rady města č. 87 dne 12. 2. 2021. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 87_12.2.2021
Zveřejněno dne: 16.02.21 11:41:34