Usnesení č. 1-92/2021 RM schvaluje program jednání Rady města č. 92 dne 29. 3. 2021. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 92_29.3.2021
Zveřejněno dne: 01.04.21 13:54:10