Usnesení č. 1-95/2021 RM schvaluje program jednání Rady města č. 95 dne 28. 4. 2021. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 95_28.4.2021
Zveřejněno dne: 03.05.21 07:46:11