Usnesení č. 1-97/2021 RM schvaluje program jednání Rady města č. 97 dne 12. 5. 2021. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 97_12.5.2021
Zveřejněno dne: 17.05.21 10:04:06