Usnesení č. 10-105/2021 RM bere na vědomí informaci FO o plnění příjmů rozpočtu města. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 105 z 26.7.2021_anonymizováno
Zveřejněno dne: 10.08.21 12:29:16