Usnesení č. 10-114/2021 RM schvaluje složení komise pro otevírání nabídek na veřejnou zakázku “Zajištění služeb v oblasti letní a zimní údržby komunikací a údržby zeleně města Mníšek pod Brdy”: Ing. Dana Dalešická, Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D., Ing. Dagmar Weidenhofferová, Oldřich Šašma, Mgr. Jan Marek. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 114 z 1.11.2021
Zveřejněno dne: 08.11.21 09:35:06