Usnesení č. 10-121/2022 RM nesouhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-6020253/VB/1 Mníšek pod Brdy, kNN pro p.č. 407/40 mezi stranami Město Mníšek pod Brdy (budoucí povinná) a společnost ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená společností Elmoz Czech, s.r.o. (budoucí oprávněná) bez sankce. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 121 z 10.1.2022
Zveřejněno dne: 17.01.22 13:24:18