Usnesení č. 10-126/2022 RM jmenuje Jana Vávru členem Redakční rady. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (Midkiff)

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 126 z 28.2.2022
Zveřejněno dne: 04.03.22 10:26:00