Usnesení č. 10-127/2022 RM schvaluje konání veřejné sbírky Sbírka pro Ukrajinu a schvaluje Smlouvu o účtu a Dodatek ke smlouvě o účtu pro transparentní účet Sbírka pro Ukrajinu u České spořitelny, a.s. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 127 ze 7.3.2022
Zveřejněno dne: 14.03.22 12:44:19