Usnesení č. 10/13/2020 Zastupitelstvo města schvaluje cenu pro vodné 51,34 Kč/m3 bez DPH, tj. 56,47 Kč/m3 vč. DPH a pro stočné 38,61 Kč/m3 bez DPH, tj. 42,47 Kč/m3 vč. DPH v roce 2021. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč PRO PRO PRO PRO PRO Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO PRO PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO 6 PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 8) RO č. 23/2020 Vedoucí FO, paní Jeřábková, předložila rozpočtové opatření č. 23, kterým se v rozpočtu přesouvá částka 285 000 Kč ze služeb budov města a bytového hospodářství na paragraf nebytové hospodářství – služby. Důvodem je to, že v rozpočtu na rok 2020 nebyl zahrnut rozpočtový výdaj na úklid nebytových prostor. Dotazy nebyly vzneseny. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 13 ze 16.12.2020_ověřený
Zveřejněno dne: 22.12.20 08:07:04