Usnesení č. 10-131/2022 RM bere na vědomí sdělení paní Z.K. týkající se neuhrazeného vyúčtování za služby v bytě č. 4 v č.p. 555, ul. Rudé Armády Mníšek pod Brdy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 131 ze 4.4.2022
Zveřejněno dne: 06.04.22 09:10:36