Usnesení č. 10-139/2022 RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy mezi městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a paní H.M.H. bytem ……………………….. jako nájemcem o pronájmu pozemku parc. č. 1706/1 o výměře 418 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 5567/2022 zahrádky pod pořadovým číslem 8 v zahrádkářské osadě “U Rybníčku” za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok na dobu určitou do konce roku 2023 s možností prodloužení vždy o 1 kalendářní rok. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 139 z 13.6.2022
Zveřejněno dne: 21.06.22 11:16:39