Usnesení č. 10/14/2021 Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy (jako dárcem) a spolkem Junák – český skaut, Středisko Skalka Mníšek pod Brdy, z. s. (jako obdarovaným) na finanční dar ve výši 500 000 Kč určený na dostavby klubovny. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč PRO PRO — PRO — Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová — PRO PRO PRO PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 11. Analýza kapacit ČOV Zasedání ZM se osobně zúčastnil ředitel 1.SčV pan Robert Morávek a stručně prezentoval výsledky analýzy mníšecké čistírny odpadních vod ohledně jejích kapacit. Doporučil zahájit přípravy na rozšíření kapacity ČOV, a to konkrétně nabytím okolních pozemků. Nebyly vzneseny žádné dotazy. Hlasovalo se o usnesení.

Hlasování: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 14_17.3. a 29.3.2021
Zveřejněno dne: 07.04.21 20:05:51