Usnesení č. 10/16/2021 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí 2. části dotace od Středočeského kraje na poskytování sociální služby na rok 2021 pro Domov pro seniory pod Skalkou smlouva S-0537/SOC/2021 ve výši 5.510.040 Kč a následné navýšení dodatkem č. 1 na celkovou částku 14.657.600 Kč. PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato.

Hlasování: PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 16_22.9.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 01.10.21 09:17:02