Usnesení č. 10/17/2021 Zastupitelstvo města schvaluje střednědobý rozpočtový výhled města na období let 2023- 2024. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PRO PRO Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO PRO PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. c. Rozpočet sociálního fondu zaměstnanců pro rok 2022 Dle statutu sociálního fondu (schváleného usn. ZM č. 11/7/2019 ze dne 23.10.2019) byl předložen ke schválení rozpočet sociálního fondu zaměstnanců pro rok 2022. Příjmy jsou tvořeny zůstatkem z předchozího roku a 20% hrubých platů a odměn uvolněných členů ZM. Hlasovalo se o návrhu usnesení:

Hlasování: PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56