Usnesení č. 10/19/2022 Zastupitelstvo města schvaluje návratnou finanční výpomoc pro Domov pro Seniory Pod Skalkou, Mníšek pod Brdy ve výši 3.980.000Kč, termín vrácení do 31. 8. 2022. Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO — PRO PRO Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO — PRO — PRO Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO PRO — PRO PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy 9. Darovací smlouvy (RC Essentia, Magdalena, o.p.s.) Zastupitelstvu města byly předloženy 2 návrhy na poskytnutí finančního daru – o.p.s. Magdaléna na Den otevřených dveří a spolku RC Essentia na pořízení bateriového generátoru, solárního panelu a kompostéru pro provoz Lesního klubu Sedmikvítek. Místostarostka Dalešická uvedla, že na základě doporučení kontrolorů ze Středočeského kraje by město mělo místo darovacích smluv uzavírat smlouvy veřejnoprávní, kde město může klást podmínky a požadovat vyúčtování. Byly tedy předloženy návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí finančního příspěvku těmto dvěma žadatelům. Starostka doplnila, že pro příští rok by měla vzniknout metodika pro rozdělování příspěvků i v průběhu roku nad rámec každoročního udělování finančních příspěvků spolkům na investiční a neinvestiční projekty. Proběhla rozprava. Zastupitelka Kotoučová vznesla dotaz na správný postup – zda nejprve hlasovat o příspěvcích a teprve poté o RO č. 6, jehož jsou součástí, anebo v obráceném pořadí. Starostka uvedla, že to lze udělat takto, a pokud by se změnila přidělená částka, tak by ještě na místě došlo i k úpravě RO. Nebyly položeny další dotazy. O příspěvcích se hlasovalo en bloc: Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO — PRO PRO Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO — PRO — PRO Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO ZDRŽELA SE — PRO PRO 10 PROTI 0 ZDRŽELI SE 1 (Slavíková Klímová – zaměstnanec o.p.s. Magdalena) Usnesení níže byla přijata.

Hlasování: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 19_20.4.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 29.04.22 08:09:52