Usnesení č. 10-66/2020 Rada města souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo, ze dne 20.4.2020 na akci: Revitalizace Zadního rybníka, projektová dokumentace, mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností VODOPLAN s.r.o. PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 Usnesení Rady města Mníšek pod Brdy Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy, č. 66 konaného dne 24. 8. 2020 – anonymizováno

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení Rady města Mníšek pod Brdy Strana 2 (celkem 4) Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy, č.

Zdroj: Usnesení RM č. 66 z 24.8.2020 – anonymizováno na ÚD
Zveřejněno dne: 31.08.20 08:32:13