Usnesení č. 10-68/2020 RM schvaluje předložený Odpisový plán MŠ Nová 499 na Zahradní herní prvek Loď Pinta: účetní skupina II, kód CZ-CPA: 32.40.39, způsob odepisování – rovnoměrné po dobu 120 měsíců. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 68 ze 7.9.2020 – anonymizováno na ÚD
Zveřejněno dne: 11.09.20 09:29:28