Usnesení č. 10-71/2020 RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání – ordinace praktického lékaře v ul. Skalecká 519, 252 10 Mníšek pod Brdy mezi městem Mníšek pod Brdy se sídlem Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy a společností PRAKTIK a INTERNISTA s.r.o. se sídlem Radlická 112/22, Praha 5, IČ 014 32 184 za nájemné 90,-Kč/m2/ rok. RM pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy. PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 71 z 5.10.2020
Zveřejněno dne: 09.10.20 13:51:59