Usnesení č. 10-75/2020 RM souhlasí se spoluprací se společností Anthonea Musica s.r.o. při pořádání komorního koncertu v rámci Festivalu J. J. Ryby v roce 2021. RM souhlasí s podpisem rámcové smlouvy a pověřuje starostku jejím podpisem. RM souhlasí s poskytnutím příspěvku z rozpočtu města (OKS-kultura) ve výši 15 000 Kč. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 75 z 9.11.2020_anonymizováno_na ÚD
Zveřejněno dne: 16.11.20 16:57:57