Usnesení č. 10-78/2020 RM schvaluje zavedení elektronických knih jízd pro služební vozidla a pověřuje starostku uzavřením smlouvy se společností CCS s.r.o. na 3 roky na služební vozidla Městského úřadu, Sběrného dvora a Městské policie. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 78 z 23.11.2020
Zveřejněno dne: 30.11.20 17:08:50