Usnesení č. 10-80/2020 Rada města schvaluje členství města Mníšek pod Brdy ve spolku Partnerství pro městskou mobilitu a pověřuje pana Davida Horynu koordinátorem za Město Mníšek pod Brdy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 80 ze 7.12.2020
Zveřejněno dne: 14.12.20 12:42:07