Usnesení č. 10-83/2021 RM souhlasí se stavbou nového rodinného domu na pozemku č. parc. 991/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy a s připojením RD novou vodovodní a kanalizační přípojkou k vodovodnímu a kanalizačnímu řadu vedeném v pozemku č. parc. 992/6 v k.ú. MpB. Pro případný střet při výkopových pracích vodovodní přípojky bude nutné vytyčení dešťové kanalizace, která je umístěna na pozemku investora parc.č. 991/4. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 83_11.1.2021
Zveřejněno dne: 18.01.21 09:33:33