Usnesení č. 10-84/2021 RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj – Dotační titul DT č. 117D8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na investiční akci: “Přístavba objektu ZUŠ při budově MŠ Nová, ul. Nová č.p. 499, Mníšek pod Brdy”. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 84_25.1.2021
Zveřejněno dne: 01.02.21 17:51:02