Usnesení č. 10-86/2021 RM souhlasí s bezúplatným umístěním kontejnerů na oděvy, obuv a textil spolku Help tex, z.s. pro získání finančních prostředků pro Dětské krizové centrum v Edenu v ulici Ke škole, na křižovatce ulic Dobříšská se Za Sokolovnou a u křížku ve Stříbrné Lhotě. RM pověřuje starostku města podpisem smlouvy o umístění a provozování kontejnerů. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 86_8.2.2021
Zveřejněno dne: 16.02.21 11:39:55