Usnesení č. 10-91/2021 RM souhlasí s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti strpění a umístění stavby a práva stezky a cesty “IE-12-6004794/9 TR Mníšek město – nová TR 110/22 kV” mezi stranami ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená společností ENGIE Services a.s. a paní I. V. (jako oprávněná) a Městem Mníšek pod Brdy (jako povinná). RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 91_22.3.2021
Zveřejněno dne: 26.03.21 13:53:59