Usnesení č. 10-98/2021 RM souhlasí s pokračováním pojistné smlouvy č. 8361940412 – sdružené pojištění vozidel. RM pověřuje starostku podpisem pojistné smlouvy č. 8361940412 uzavřené u Generali České pojišťovny, a.s., zprostředkované společností RESPECT, a.s. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 98_17.5.2021
Zveřejněno dne: 24.05.21 13:31:40