Usnesení č. 10-99/2021 RM souhlasí s výběrem dodavatele stavebních prací na akci: “Doplnění chodníku ze zámkové dlažby u podélného parkování – křižovatka Pražská x Čisovická”, společností ZNAKON, a.s. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 99_31.5.2021
Zveřejněno dne: 07.06.21 08:24:25