Usnesení č. 11-101/2021 RM souhlasí se záborem části komunikace na pozemku parc.č. 17/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy v úseku před restaurací u Káji Maříka dne 19. 6. 2021 v době od 6.00 hod do 20.00 hod za účelem pořádání akce 16. ročník “Festivalu vína” bez poplatku. RM souhlasí s parkováním vystavovatelů před kulturním střediskem. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 101_14.6.2021
Zveřejněno dne: 16.06.21 09:59:04