Usnesení č. 11-103/2021 RM souhlasí s prodloužením smlouvy na operativní leasing vozu VW Caddy na celkovou dobu trvání 60 měsíců s výší měsíční splátky 5 202,44 vč. DPH. RM pověřuje starostku podpisem dodatku leasingové smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 103_28.6.2021
Zveřejněno dne: 02.07.21 10:51:11