Usnesení č. 11-104/2021 RM souhlasí se záborem veřejného prostranství na pěší zóně Nám. F. X. Svobody pro reklamní poutač koalice Piráti a Starostové od 14. 7. 2021 do 14. 10. 2021 v podobě lavičky. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 104 z 12.7.2021
Zveřejněno dne: 20.07.21 10:13:34