Usnesení č. 11-106/2021 RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 5. 2021 – Využití šedých a dešťových vod vč. výměny vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace v objektu Domova pro seniory, Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace, uzavřené mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností TO SYSTÉM, s.r.o. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 106 z 9.8.2021_anonymizováno
Zveřejněno dne: 10.08.21 12:32:00