Usnesení č. 11-108/2021 Rada města souhlasí s výměnou plynového kotle v kotelně objektu MÚ Mníšek pod Brdy a pověřuje OSMI vystavením objednávky společnosti Energie AG Kolín a.s. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 108 z 23.8.2021
Zveřejněno dne: 25.08.21 13:02:29