Usnesení č. 11-109/2021 RM souhlasí s návrhem Směnné smlouvy na pozemky parc.č . 1315/10 o výměře 71 m2 vedené na LV 4378 ve vlastnictví JTH Omega s.r.o., Krupská 33/20 415 01 Teplice a parc. č. 1314/11 o výměře 75 m2 odděleného GP č. 3090-37/2021 z 4.6. 2021 z pozemku parc. č. 1314/3 vedené na LV 10001 ve vlastnictví města Mníšek pod Brdy s doplatkem 2.000 Kč. RM postupuje věc k projednání do ZM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 109 z 6.9.2021
Zveřejněno dne: 10.09.21 10:08:09