Usnesení č. 11-112/2021 RM bere na vědomí zápis z jednání Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku č. 9 ze dne 16. 9. 2021. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 112 ze 4.10.2021
Zveřejněno dne: 11.10.21 12:36:54