Usnesení č. 11-113/2021 RM souhlasí s projektovou dokumentací týkající se stavebních úprav pro účely zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu vypracovanou společností CR PROJECT s.r.o. Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 113 ze 18.10.2021
Zveřejněno dne: 22.10.21 09:29:03