Usnesení č. 11-114/2021 RM zrušuje usnesení RM č. 3-100/2021 ze dne 7. 6. 2021, neboť bylo nahrazeno usnesením RM č. 21-112/2021 ze dne 4.10.2021. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 114 z 1.11.2021
Zveřejněno dne: 08.11.21 09:35:06