Usnesení č. 11-121/2022 RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. S-2416/00066001/2021-KL/JRC/VB mezi stranami Středočeský kraj v zastoupení Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje (jako povinná) a Město Mníšek pod Brdy (jako oprávněná). Dotčeným pozemkem služebností inženýrské sítě ve vlastnictví Středočeského kraje je pozemek parc.č. 2905/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 121 z 10.1.2022
Zveřejněno dne: 17.01.22 13:24:18