Usnesení č. 11-126/2022 RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku parc. č. 1706/1 o výměře 389 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č.j. 4837/2018 předem vybranému zájemci paní J.K., zahrádky pod pořadovým číslem 19 v zahrádkářské kolonii v osadě “U Rybníčku” za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok na dobu určitou s možností dalšího prodloužení vždy o 1 rok. RM ukládá OSMI zveřejnění záměru pronájmu na ÚD. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 126 z 28.2.2022
Zveřejněno dne: 04.03.22 10:26:00