Usnesení č. 11-127/2022 RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu číslo S-0158/SOC/2020/1 uzavřené mezi Středočeským krajem a Domovem pro seniory pod Skalkou, Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 127 ze 7.3.2022
Zveřejněno dne: 14.03.22 12:44:19