Usnesení č. 11-128/2022 RM souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem TDS a KBOZP na akci: Oprava mostu přes Bojovský potok, Mníšek pod Brdy. RM jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení: Eva Mesteková, Ing. Dagmar Weidenhofferová, Bc. Judita Kuntová, DiS, náhradník Oldřich Šašma. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 128 z 21.3.2022
Zveřejněno dne: 24.03.22 09:25:07