Usnesení č. 11-136/2022 RM souhlasí s návrhem a uzavřením Plánovací smlouvy mezi městem Mníšek pod Brdy a žadatelem T.G. a L.G. k pozemku parc.č. 1724/8 v k.ú. MpB. RM souhlasí u přípojek na vodovod a kanalizaci k pozemku parc.č. 1724/8 s navýšením kapacity ze 4 osob na 6 osob před přepočtem Generelu vodovodu a kanalizace. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 136 ze 16.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 12:08:21