Usnesení č. 11-138/2022 RM souhlasí se záborem části komunikace na pozemku parc.č. 17/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy v úseku před restaurací u Káji Maříka dne 18.6.2022 v době od 6.00 hod do 20.00 hod za účelem pořádání akce 17. ročník “Festivalu vína” bez poplatku za podmínky vystavení banneru města na akci. RM souhlasí s parkováním vystavovatelů před kulturním střediskem. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 138 z 30.5.2022
Zveřejněno dne: 01.06.22 14:05:06