Usnesení č. 11-139/2022 RM souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1022/3 ve vl. města Mníšek pod Brdy paní T.F., bytem …………………, za cenu dle pravidel pronájmu městských pozemků nesloužících k podnikání. RM pověřuje OSMI zveřejněním záměru pronájmu na ÚD. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 139 z 13.6.2022
Zveřejněno dne: 21.06.22 11:16:39