Usnesení č. 11/14/2021 Zastupitelstvo města bere na vědomí stav ČOV a pověřuje starostku jednáním o odkupu pozemků v sousedství ČOV pro její případné rozšíření v budoucnu. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč PRO PRO — PRO — Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová — PRO PRO PRO PRO Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Zastupitel Jirota opustil jednání ve 21:00. Přítomno bylo 11 zastupitelů. 12. Demografická studie Mníšecko Zpracovatel demografické studie pro Mníšek pod Brdy a okolí PhDr. Tomáš Soukup se připojil on-line a prezentoval výsledky demografické studie. Prognóza byla zpracována pro celý mníšecký region a také zvlášť pro Mníšek pod Brdy. Z analýzy vyplývá, že počet obyvatel nadále poroste, i když pomalejším tempem než dosud, a nadále poroste i deficit míst v základním školství. Bude se také výrazně zvyšovat počet seniorů a tím i potřeba sociálních služeb. Analýza doporučila řešit kapacitu školských zařízení společně v rámci celého regionu. Starostka doplnila zdůvodnění zpracování studie: vedení města potřebuje mít k dispozici data kvůli výstavbě škol (MŠ i ZŠ) a také kvůli plánování sociálních služeb. „Kdo neměří, ten neřídí“. Proběhla rozprava. Starostka doplnila informace o financování svazkové školy: dotace MŠMT ve výši 85%, na svazkové obce by tedy připadalo 15%. Hlasovalo se o usnesení.

Hlasování: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 14_17.3. a 29.3.2021
Zveřejněno dne: 07.04.21 20:05:51