Usnesení č. 11/16/2021 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace od Ministerstva životního prostředí na akci Rekonstrukce hasičské zbrojnice Mníšek pod Brdy ve výši 1.400.699 Kč. PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato.

Hlasování: PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 16_22.9.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 01.10.21 09:17:02