Usnesení č. 11/17/2021 Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozpočtu sociálního fondu zaměstnanců pro rok 2022. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PRO PRO Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO PRO PRO Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. d. Příspěvky spolkům + individuální darovací smlouva Místostarostka Dalešická představila návrhy na rozdělení příspěvků spolkům a individuální darovací smlouvu pro P.B. na nákup sportovního vybavení (závodní lyže, závodní kombinéza, stabilizátory k monoski atd.) Proběhla rozprava. Zastupitelka Páterová: otázka přenastavení kritérií, např. Biosfit – velká členská základna; do budoucna posuzovat účast spolků na akcích města. Hlasovalo se en bloc o příspěvcích pro spolky a darovací smlouvě: Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PRO PRO Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO PRO PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení níže byla přijata.

Hlasování: PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56