Usnesení č. 11/18/2022 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace č. OPZ/4.1./109/0016834 z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu „Optimalizace řízení kvality a zavádění nástrojů komunikace s veřejností v Mníšku pod Brdy“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19 – 2.část. Zastupitel Jirota se vrátil v 19:35. Přítomno 15 zastupitelů. Zastupitel Kotouč se vzdálil v 19:35. Přítomno 14 zastupitelů. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy 7. Rozpočtová opatření Předložená rozpočtová opatření zahrnují: zapojení přijaté dotace od MPSV z 12/2021, SH – ČMS – příspěvek za rok 2021 pro Sbor dobrovolných hasičů, přijetí dotace pro ZŠ 420 od MMR – vybavení učeben, příspěvek pro ZUŠ, příspěvek pro ZŠ 420 na respirátory, haléřové vyrovnání dotace SFŽP – akce Omezení výskytu bolševníku, přijetí dotace – Rozšíření MKDS, přijetí dotace OPZ, finanční vypořádání z minulých let, refinancování úvěru ČS – akce Pavilon ZŠ, vč. změn splátek. Zastupitel Digrin: ptá se, zda se RO týkající se refinancování úvěru ČS vztahuje k diskusi vedené na březnovém zasedání ZM. Vedoucí FO, Ing. Dupalová: potvrzuje, že se jedná o tuto diskusi a návrh předložený na březnovém zasedání ZM. Zjistila, že toto nebylo podchyceno v rozpočtu, proto napravuje. Nebyly položeny žádné další dotazy. O RO se hlasovalo en bloc: Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO PRO PRO PRO Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO — PRO PRO PRO Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO PRO PRO PRO PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení níže byla přijata.

Hlasování: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení níže byla přijata.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 18_26.1.2022_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 05.02.22 10:15:48